• Общи търговски условия – PDF
  • Ценова листа – PDF
  • Формуляр за директен дебит
  • Активиране/деактивиране на карти
  • Промяна на данните за фактуриране
  • Промяна на данните на Клиента
  • Прекратяване на договора от Клиента