PaySystem, s. r. o. предлага на превозвачите комфортно и оптимално решение за безкасово плащане на пътни такси на територията на Чешката република и Словашката република с помощта на собствена карта.

Нашето решение за безкасови плащания поставя акцент върху оптимизирането на бизнеса на всеки клиент в областта на автомобилния транспорт и разбира се, върху техните индивидуални нужди.

Нашата цел са непрекъснати иновации и по-нататъшно развитие на съществуващите интелигентни решения за системата за пътни такси по отношение на Директивата на Европейската комисия за EETS (Европейска услуга за електронно събиране на пътни такси).

Нашите високи професионални познания, прогресивен подход, изграждане на отношения с партньорите и самите потребители са гаранция за удовлетвореност на всеки клиент.