• Všeobecné obchodné podmienky – PDF
  • Cenník – PDF
  • Inkaso – PDF
  • Aktivácia / deaktivácia kariet – PDF
  • Zmena fakturačných údajov – PDF
  • Zmena údajov Zákazníka – PDF
  • Ukončenie zmluvy Zákazníkom – PDF