PaySystem, s.r.o. ponúka komfortné a optimálne riešenia bezhotovostných platieb mýta pre dopravcov na území Českej Republiky a Slovenskej Republiky prostredníctvom vlastnej mýtnej karty.

Naše riešenie pre bezhotovostné platby mýta kladie dôraz na optimalizáciu podnikania každého zákazníka v oblasti cestnej dopravy a samozrejme aj na jeho individuálne potreby. 

Naším cieľom je neustála inovácia a ďalší rozvoj jestvujúcich inteligentných riešení pre mýtny systém s ohľadom na smernicu Európskej komisie o EETS (Európska služba elektronického výberu mýta).

Naše vysoké odborné znalosti, progresívny prístup, budovanie vzťahov s partnermi i samotnými používateľmi sú garanciou spokojnosti každého zákazníka.