PROFIT KARTA – Karta s mnohými výhodami

Na základe uznesenia vlády ČR č. 336 z 30.3.2020 sa naša spoločnosť rozhodla, že na vlastné náklady predĺži Zákazníkom, ktorí používajú pre úhradu mýtného našu PROFIT kartu v Režime následných platieb, splatnosť úhrady mýtneho za obdobie od 1.4.2020 do 31.7.2020 na 90 kalendárnych dní.

Spoločnosť PaySystem v spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky prináša exkluzívnu a bezplatnú službu v podobe PROFIT KARTY.

Pre koho je PROFIT KARTA určená ?

Pre všetkých dopravcov, ktorí chcú hradiť poplatky spojené s českým mýtnym systémom prostredníctvom faktúry (ako v režimu predplatného – PRE-PAY, tak aj v režime následného platenia – POST-PAY) a pre tích, ktorí budú chcieť využívať systém benefitov a zliav od Hospodářské komory ČR.

Aké výhody s PROFIT KARTOU získate ?

 • bankovú záruku nemusíte zložito a dlho riešiť a platiť poplatky za jej vybavenie
 • fakturačné obdobie 15 alebo 30 dní a splatnosť faktúr 15 dní získate automaticky
 • máte plnú kontrolu nad nákladmi za prejazdené kilometre na všetkých vašich vozidlách
 • platbu kaucií za palubné jednotky nemusíte samostatne riešiť
 • možnosť účasti na zahraničných podnikateľských misiách Hospodářské komory ČR so zľavou 5%
 • možnosť 5% zľavy na všetky kurzy a školenia usporiadané Hospodářskou komorou ČR

Ďalšie výhody a služby nie len od Hospodářské komory ČR budú postupne pribúdať !

Platí sa za PROFIT KARTU ?

 • Neplatí. V uvádzacom období je vydanie a používanie karty zdarma a bez mesačných poplatkov a to po celú dobu platnosti karty.

Kde PROFIT KARTU získate ?

 • Na jednom z 15 kontaktných miestach Hospodářské komory ČR a karta vám bude na požiadanie vydaná a aktivovaná priamo na mieste.

Čo je potrebné na vydanie PROFIT KARTY ?

 • spísať zmluvu o podmienkach poskytnutia a používania karty na kontaktnom mieste
 • v prípade, že ste štatutárnym orgánom, stačí občiansky preukaz
 • v prípade, že ste poverená osoba predložíte plnú moc (podpis zmocniteľa na plnej moci nemusí byť úradne overený).